ผลการแข่งขัน 30 MAR 2020

ผลการแข่งขัน

30 MAR 2020

Inferno

3 : 3

Highway 11

Activity

Adiluck Sawattavon

1 : 0

Piyanat Bunthum

Activity/Used

Nattawat Puntachot

0 : 1

Vongtham Visetsiri

Distance

Damrongsak Kham-ai

1 : 0

Suriyatep Pukhew

Average Distance

Padungsak Beakratok

1 : 0

Tanawat Puttawong

Profit

Waraporn Bahner

0 : 1

Panu Looareesuwan

Profit/Used

Nitiphong Nirachornkul

0 : 1

Jirapat Jatiketu


ผลการแข่งขัน 23 MAR 2020


ผลการแข่งขัน 06 APR 2020