ผลการแข่งขัน 29 JUL 2019

ผลการแข่งขัน

29 JUL 2019

Inferno

5 : 1

Power Sense

Activity

Kopkrit Saikhiao

1 : 0

Nipaporn Makam-ngam

Activity/Used

Kantorn Lookrak

0 : 1

Samart Sratongsain

Distance

Kittipong Pitakchotiwong

1 : 0

DECH NATATHAM

Average Distance

Narongrit Sae-yang

1 : 0

Somwang Sathorn

Profit

Adiluck Sawattavon

1 : 0

Ekalak Wichainpan

Profit/Used

Nuttapong Toonkeaw

1 : 0

Pratomporn Karuhabodee


ผลการแข่งขัน 05 AUG 2019