ผลการแข่งขัน 27 APR 2020

ผลการแข่งขัน

27 APR 2020

Inferno

2 : 4

Navy AB

Activity

Adiluck Sawattavon

0 : 1

Nipon Samruamjit

Activity/Used

Nattawat Puntachot

0 : 1

Kok Malaaisri

Distance

Petcharat Kaewkaen

1 : 0

Phalath Tangsrivorranan

Average Distance

Padungsak Beakratok

0 : 1

Pheerawat Juntasin

Profit

Waraporn Bahner

1 : 0

Dissayapol Thotsongtham

Profit/Used

Nitiphong Nirachornkul

0 : 1

Nutchanon Juntara-o-tan


ผลการแข่งขัน 20 APR 2020


ผลการแข่งขัน 04 MAY 2020