ผลการแข่งขัน 26 AUG 2019

ผลการแข่งขัน

26 AUG 2019

B2 Spetsnaz

2 : 4

Inferno

Activity

Decharton Wijaksananont

0 : 1

Kittipong Pitakchotiwong

Activity/Used

Satitkun Sudto

0 : 1

Adiluck Sawattavon

Distance

Natpavee Rattanaburee

0 : 1

Damrongsak Kham-ai

Average Distance

Pattanakorn Pradidwongwan

1 : 0

Tanatpong Jerawongwish

Profit

Nattapong Sengpanich

1 : 0

Suppawich Srikanta

Profit/Used

Teerayut Sirijaratpong

0 : 1

Padungsak Beakratok


ผลการแข่งขัน 19 AUG 2019


ผลการแข่งขัน 02 SEP 2019