ผลการแข่งขัน 25 NOV 2019

ผลการแข่งขัน

25 NOV 2019

Inferno

1 : 5

RTT B

Activity

Adiluck Sawattavon

0 : 1

Kittipong Ditsadee

Activity/Used

Kittipong Pitakchotiwong

0 : 1

Nattapon Chuekamhod

Distance

Chutipong Thanathampithak

0 : 1

Putthamath Duanganan

Average Distance

Padungsak Beakratok

0 : 1

Neatipong Tangpanich

Profit

Arnon Fankham-ai

0 : 1

Jatuphon Tungsiriwattanawong

Profit/Used

Nattawat Puntachot

1 : 0

Kantaphon Bootwong


ผลการแข่งขัน 18 NOV 2019


ผลการแข่งขัน 02 DEC 2019