ผลการแข่งขัน 23 SEP 2019

ผลการแข่งขัน

23 SEP 2019

Inferno

5 : 1

PRISSANA TC

Activity

Adiluck Sawattavon

1 : 0

Sataporn Komhom

Activity/Used

Kittipong Pitakchotiwong

1 : 0

Thunyaporn Tanwan

Distance

Jakaphol Phayachak

1 : 0

สุนันท์ สุขเอม

Average Distance

Nitiphong Nirachornkul

1 : 0

RATIE PROMARAK

Profit

Arnon Fankham-ai

0 : 1

Somporn Punin

Profit/Used

Nattawat Puntachot

1 : 0

Dharatip Choomuakchoti


ผลการแข่งขัน 16 SEP 2019


ผลการแข่งขัน 30 SEP 2019