ผลการแข่งขัน 23 MAR 2020

ผลการแข่งขัน

23 MAR 2020

Knight Trading Club

3 : 3

Inferno

Activity

Panusorn Thongsombat

0 : 1

Poomrapee Thongsena

Activity/Used

Suchat Sutaisong

1 : 0

Nattawat Puntachot

Distance

Thanawan Techasai

0 : 1

Petcharat Kaewkaen

Average Distance

Somyot Kensuk

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

Tacha Kumcha

1 : 0

Chutipong Thanathampithak

Profit/Used

Alain Ammaryn Rukchoo

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul


ผลการแข่งขัน 16 MAR 2020


ผลการแข่งขัน 30 MAR 2020