ผลการแข่งขัน 21 OCT 2019

ผลการแข่งขัน

21 OCT 2019

Inferno

2 : 3

Knight Trading Club

Activity

Kittipong Pitakchotiwong

1 : 0

Thanak Rattanopastkul

Activity/Used

Adiluck Sawattavon

0 : 1

Suchat Sutaisong

Distance

Jakaphol Phayachak

0 : 1

Thanawan Techasai

Average Distance

Anurat Ratnumnoy

0 : 0

Somyot Kensuk

Profit

Arnon Fankham-ai

0 : 1

Tacha Kumcha

Profit/Used

Nattawat Puntachot

1 : 0

Alain Ammaryn Rukchoo


ผลการแข่งขัน 14 OCT 2019


ผลการแข่งขัน 28 OCT 2019