ผลการแข่งขัน 20 APR 2020

ผลการแข่งขัน

20 APR 2020

Transis_Traders

3 : 3

Inferno

Activity

อชิระ ลิมป์มณีรักษ์

0 : 1

Nattawat Puntachot

Activity/Used

วิชิต แผลงทอง

1 : 0

Adiluck Sawattavon

Distance

พัชรนันท์ คงมั่น

0 : 1

Damrongsak Kham-ai

Average Distance

Shihming Lai

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

Jareeporn Watthananonsathian

1 : 0

Waraporn Bahner

Profit/Used

Kullawat Pattanung

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul


ผลการแข่งขัน 13 APR 2020


ผลการแข่งขัน 27 APR 2020