ผลการแข่งขัน 19 AUG 2019

ผลการแข่งขัน

19 AUG 2019

Inferno

3 : 3

Transis_Trader

Activity

Kopkrit Saikhiao

0 : 1

Anucha Boonrojsaree

Activity/Used

Adiluck Sawattavon

0 : 1

Pakawat Lattivongskorn

Distance

Kittipong Pitakchotiwong

1 : 0

Jareeporn Watthananonsathian

Average Distance

Tanatpong Jerawongwish

1 : 0

Kullawat Pattanung

Profit

Suppawich Srikanta

1 : 0

Kieattikun Songprachakkul

Profit/Used

Padungsak Beakratok

0 : 1

Shihming Lai


ผลการแข่งขัน 12 AUG 2019


ผลการแข่งขัน 26 AUG 2019