ผลการแข่งขัน 18 NOV 2019

ผลการแข่งขัน

18 NOV 2019

Highway 11

3 : 3

Inferno

Activity

ทัศน์พล ภัทรพิศาล

0 : 1

Adiluck Sawattavon

Activity/Used

Vongtham Visetsiri

1 : 0

Kittipong Pitakchotiwong

Distance

Suriyatep Pukhew

1 : 0

Chutipong Thanathampithak

Average Distance

Methinee Singvejsakul

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

Maneenoot Jaichaliew

0 : 1

Jakaphol Phayachak

Profit/Used

Jirapat Jatiketu

1 : 0

Nattawat Puntachot


ผลการแข่งขัน 11 NOV 2019


ผลการแข่งขัน 25 NOV 2019