ผลการแข่งขัน 16 MAR 2020

ผลการแข่งขัน

16 MAR 2020

Eleph

5 : 1

Inferno

Activity

ธีรชัย รัตนบัณฑิตสกุล

1 : 0

Adiluck Sawattavon

Activity/Used

Tampol Kanchanasutha

1 : 0

Nattawat Puntachot

Distance

Kumpanat Boonrod

1 : 0

Damrongsak Kham-ai

Average Distance

Tripol Pasupongsakorn

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

EAKAWIT WONGTIDA

1 : 0

Waraporn Bahner

Profit/Used

Akkarawat Mansap

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul


ผลการแข่งขัน 09 MAR 2020


ผลการแข่งขัน 23 MAR 2020