ผลการแข่งขัน 14 OCT 2019

ผลการแข่งขัน

14 OCT 2019

Power Sense

2 : 4

Inferno

Activity

Aranya Punmongkol

0 : 1

Poomrapee Thongsena

Activity/Used

Nipol Phiwondee

0 : 1

Adiluck Sawattavon

Distance

Witthawat Chomsiri

0 : 1

Jakaphol Phayachak

Average Distance

Pipat Adisaipowpan

0 : 1

Prapaipim Prayongam

Profit

กร อนัญณวรัชช์

1 : 0

Chutipong Thanathampithak

Profit/Used

นิติรัฐ สุวรรณไตร

1 : 0

Nattawat Puntachot


ผลการแข่งขัน 07 OCT 2019


ผลการแข่งขัน 21 OCT 2019