ผลการแข่งขัน 11 MAY 2020

ผลการแข่งขัน

11 MAY 2020

Morbucks

5 : 1

Inferno

Activity

Chamaiporn Phungjuam

1 : 0

Adiluck ​Sawattavon

Activity/Used

ปิยะพงษ์ อินทโต

1 : 0

Jakkrit Jusakul

Distance

Fauzan Kaseng

1 : 0

Damrongsak Kham-ai

Average Distance

JAKKRAPONG KAMSAISAENG

0 : 1

Prapaipim Prayongam

Profit

Ekalak​ Wichainpan

1 : 0

Chutipong Thanathampithak

Profit/Used

ขัตติยะ เจริญภักดี

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul


ผลการแข่งขัน 04 MAY 2020


ผลการแข่งขัน 18 MAY 2020