ผลการแข่งขัน 10 FEB 2020

ผลการแข่งขัน

10 FEB 2020

Navy AB

1 : 5

Inferno

Activity

Nipon Samruamjit

0 : 1

Adiluck Sawattavon

Activity/Used

Kok Malaaisri

0 : 1

Nattawat Puntachot

Distance

Phalath Tangsrivorranan

0 : 1

Petcharat Kaewkaen

Average Distance

Pheerawat Juntasin

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

Dissayapol Thotsongtham

0 : 1

Waraporn Bahner

Profit/Used

Nutchanon Juntara-o-tan

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul


ผลการแข่งขัน 03 FEB 2020


ผลการแข่งขัน 17 FEB 2020