ผลการแข่งขัน 04 MAY 2020

ผลการแข่งขัน

04 MAY 2020

Inferno

1 : 4

PRISSANA TC

Activity

Adiluck Sawattavon

1 : 0

สิริลักษณ์ เผ่าจำรูญ

Activity/Used

Jakkrit Jusakul

0 : 1

Thunyaporn Tanwan

Distance

Damrongsak Kham-ai

0 : 1

Sataporn Komhom

Average Distance

Prapaipim Prayongam

0 : 0

Nattapong Tapanyo

Profit

Chutipong Thanathampithak

0 : 1

Somporn Punin

Profit/Used

Nitiphong Nirachornkul

0 : 1

Dharatip Choomuakchoti


ผลการแข่งขัน 27 APR 2020


ผลการแข่งขัน 11 MAY 2020