ผลการแข่งขัน 03 FEB 2020

ผลการแข่งขัน

03 FEB 2020

Inferno

3 : 3

Transis_Trader

Activity

Adiluck Sawattavon

1 : 0

อชิระ ลิมป์มณีรักษ์

Activity/Used

Nattawat Puntachot

0 : 1

Jareeporn Watthananonsathian

Distance

Damrongsak Kham-ai

1 : 0

พัชรนันท์ คงมั่น

Average Distance

Padungsak Beakratok

0 : 1

Kullawat Pattanung

Profit

Chutipong Thanathampithak

0 : 1

Varanchai Yingkhamnueng

Profit/Used

Nitiphong Nirachornkul

1 : 0

Shihming Lai


ผลการแข่งขัน 27 JAN 2020


ผลการแข่งขัน 10 FEB 2020