BTC Market Overview | 03 MAR 2020

เก้าพัน ที่พันพัว

ผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ ตลาดก็ไหลซะเร็วเหลือเกิน ช่วงแรกแอบคิดว่าแนว 9000 น่าจะมีการยื้อยุดไว้หน่อย …. เปล่าเลย รวดเดียวยัน 8300

จากรูปราคาลงมาทดสอบกรอบบนของฐานราคาก่อนหน้า บริเวณ 8300 +- แล้วเด้งกลับ ถ้าจะให้แอดไม่ช้ำใจไปกว่านี้ ก็อย่าลงมาในกรอบสีฟ้าเลยนะตัวเธอ อาทิตย์นี้ถ้าราคาสามารถกลับไปยืนเหนือ 9000 ได้ ขาขึ้นก็จะกลับมาดูดีอีกครั้ง แต่ถ้าหากวกกลับมาในกรอบสีฟ้า ก็คงต้องส่งกองปืนกลเข้าไปรัวกันอีกรอบนึงเป็นแน่แท้

By JAMES Inferno Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *