About Us

“ถ้ามีคนมาถามคุณว่า คุณเข้ามาใน Inferno แล้วคุณจะได้อะไร คุณต้องตอบได้ว่า คุณเข้าใจการเทรดและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในแบบของคุณเอง
Inferno ยินดีที่จะร่วมสร้างและผลักดันให้สมาชิกเข้าถึง ทักษะ ประสบการณ์ และโอกาส ในด้านที่สมาชิกสนใจ บนขอบเขตของทรัพยากรของ club หรือสมาชิกท่านอื่นสามารถซัพพอร์ตได้ แต่การจะไปไกลแค่ไหน นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไขว่คว้าด้วยตนเองนะครับ “

Arnon Fankham-ai, Club Manager