ความเข้าใจ(2)

ต่อเนื่องจากบทความครั้งที่แล้วผู้เขียนได้พูดถึงว่าความเครียดได้ส่งผลอย่างไรต่อสมองไปแล้วบ้าง คือ ฮอร์โมนความเครียดที่เกิดขึ้นทำให้เซลล์ประสาทในสมองรับแคลเซียมมากเกินไป เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น กระบวนการดังกล่าวยังส่งผลไปถึงการทำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งสมองส่วนดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการรู้การคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล ฉะนั้นเองเมื่อเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่รุนแรงภายใต้ภาวะที่กดดันจะทำให้เราไม่สามารถทำการตัดสินใจได้ดี การทำกิจกรรมอย่างอื่นภายใต้ภาวะความเครียดก็เช่นกัน ดังนั้นจึงเดาได้ไม่ยากเลยว่าการโอเวอร์เทรดของมือให้โดยไม่มีแผนรองรับในระยะเวลาที่ยาวผลสุดท้ายมีแนวโน้มจะจบลงอย่างไร เพราะเป็นการเลือกหนทางที่กดดันตนเองให้เกิดความเครียดในระยะยาวโดยที่ไม่รู้ตัว

เมื่อสมองส่วนที่ใช้ประมวลผลไม่สามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้นการทำงานภายใต้ภาวะที่กดดันหรือเกิดความเครียดสูงจึงไม่ใช่ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ หากเราต้องการให้คนในทีมหรือลูกน้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การกดดันให้อยู่ภายใต้ความเครียดที่เหมาะสมบางครั้งเป็นทางเลือกที่ดี เพราะความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเกิดการตื่นตัว ทุกสิ่งบนโลกนี้หากใช้ด้วยความเข้าใจและใช้อย่างเหมาะสมมีประโยชน์เสมอ แต่เมื่อไรก็ตามที่ความเครียดที่เกิดขึ้นบีบคั้นในปริมาณที่มากเกินไป ระบบความคิดที่สมเหตุสมผลจะปิดระบบตัวเองลง

เมื่อระบบเหตุและผลปิดตัวลงพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงก็จะตามมา บุคคลที่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยความเครียดปริมาณมากและเป็นเวลานานจะไม่สามารถมองโลกในแบบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ เราจึงไม่สามารถนำบรรทัดฐานของคนปรกติไปเปรียบเทียบกับบุคคลเหล่านั้นได้ ถึงแม้เราจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายในเหตุการณ์นี้แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์บางอย่างอีกเช่นกัน

เมื่อสมองทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ความเครียดที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดมุมมองที่บิดเบี้ยว อุปมาเปรียบเหมือนกับเราใส่แว่นตาสีแดงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าโลกภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เราก็จะมองสิ่งเหล่านั้นและรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสีแดงถึงแม้ว่าความจริงจะไม่ใกล้เคียงเลยก็ตาม เราก็จะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเรียนรู้วิธีการตอบสนองต่อโลกด้วยวิธีที่บางครั้งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพและบิดเบี้ยวจากความเป็นจริง

*ความคิดเห็นของผู้เขียน มองว่า หากเราต้องการสร้างบุคคลที่สมบูรณ์ขึ้นมามากกว่าการสร้างมนุษย์ที่มุ่งแต่การเอาตัวรอด มนุษย์ที่มีความเป็นคน มองโลกแบบสอดคล้องกับความเป็นจริง มีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโต เราควรจะสร้างบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาจากพื้นฐานของ ความรัก ความเห็นอกเห็นใน ความหวัง ความเมตตา การให้อภัย ความเชื่อมัน ฯลฯ หรืออารมณ์ด้านบวกมากกว่าอารมณ์ด้านลบ

สาระ : ฮอร์โมนความสุขของเราไม่เป็นมิตรกับฮอร์โมนความเครียด เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นส่งผลให้ฮอร์โมนความสุขของเราลดลง(Serotonin)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นคนที่ใช้ชีวิตภายใต้ความเครียดหรือความกดดันเป็นเวลานานจึงมักจะไม่มีความสุขกับการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ภายใต้เหตุการณ์ดังกล่าว เพราะสมองของเขาถูกป้อนโปรแกรมให้คุ้นชินกับความเครียดและเกลียดความสุข

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ : หัวใจจะสูบฉีดและเต้นแรงขึ้น ความดันเลือดพุ่งสูงขึ้น ความตึงของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นและระดับไขมันในเลือดก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ระบบเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่คาดคาดฝันได้ เช่น การวิ่งหนีไดโนเสาร์ มีแรงยกตู้เย็นออกจากบ้านเมื่อไฟไหม้ แต่อย่างไรก็ตามหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งนำไปสู่การหัวใจวายหรือหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตก

ข้อควรจำ : การพยายามคิดบวก การใช้เหตุผล หรือทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราโกรธหรือกดดันเป็นแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพสมองในส่วนของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือบางครั้งหากถูกครอบงำด้วยอารมณ์อย่างรุนแรงสมองส่วนนั้นก็จะหยุดทำงานไป ดังนั้นเมื่อพบว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับความโกรธของตนเองหรือผู้อื่น การพยายามให้บุคคลนั้นเข้าใจเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เช่น “มีเหตุผลหน่อยสิเธอ” “คิดสิว่าทำแบบนี้แล้วจะเป็นยังไง?” “เรียนมาตั้งสูงทำไมแค่นี้คิดไม่ได้” การท้าทายก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ “แน่จริงก็ทำสิ แน่จริงก็ยิงสิ แน่จริงก็กระโดดลงมาสิ” ดังนั้นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตไม่ควรทำเมื่อถูกครอบงำด้วยภาวะอารมณ์ที่รุนแรง เพราะในเวลานั้นเราก็ไม่ใช่เรา และคนที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่คนที่เขาเป็นจริง ๆ

ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจเพื่อความสุขของท่านและบุคคลรอบตัวท่าน

ด้วยความรัก

By Tu’Tale Inferno Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *