ความเข้าใจ

ความโกรธเป็นอารมณ์หนึ่งที่อยู่กับมนุษย์มานานมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันมนุษย์จะอาศัยอยู่ในป่าคอนกรีตแล้ว มนุษย์มองว่าเราเป็นสัตว์ที่มีอารยธรรม มีประเพณีและแนวทางปฏิบัติทางสังคม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์มีอารมณ์โกรธที่รุนแรงมากเกิดขึ้นภายในใจ บุคคลผู้นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำการตัดสินใจในสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามข่าว เช่น การขับรถบทท้องถนน ในโลกออนไลน์ ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ หรือแม้แต่ในครอบครัว ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์การโกรธเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโกรธผู้อื่น สิ่งแวดล้อม สังคมหรือแม้กระทั่งตัวท่านเอง

ทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ผู้เขียนมีแบบฝึกหัดหนึ่งอยากให้ท่านได้ทำ ซึ่งผู้เขียนก็ไม่รับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการทำแบบฝึกหัดนี้แต่ผู้เขียนรับรองได้ว่าท่านจะเสียเวลาอย่างแน่นอน

  1. ให้ท่านของหากระดาษและปากกาหรือดินสอก็ได้ ย้ำว่าต้องเป็นการเขียนเท่านั้นการพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือหรือในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ รวมถึงการใช้เขียนบนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคก็ไม่สามารถทดแทนการเขียนบนกระดาษได้
  1. ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านรู้สึกโกรธครั้งล่าสุดที่พึ่งเกิดขึ้นและตอบคำถามเหล่านี้ ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ อนุญาตให้ท่านได้ใช้เวลากับตัวท่านเอง โดยตัวท่านเอง เพื่อตัวท่านเอง

เกิดอะไรขึ้น?, ทำไมท่านถึงโกรธ?, เมื่อท่านโกรธท่านปฏิบัติต่อตนเองอย่างไร?, ท่านต้องการอะไรจากเหตุการณ์นั้น? , ความโกรธของท่านเกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้ท่านในวัตถุประสงค์อะไร?, ท่านเห็นความคาดหวังของตนเองหรือไม่? และความคาดหวังนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่?, ท่านมองเห็นหรือไม่ว่า มีสิ่งใด การกระทำใด หรือทักษะใดที่ท่านสามารถจะพัฒนาได้มากขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ทำอย่างไรให้ท่านสามารถรักตนเองได้มากขึ้น?, ท่านของคุณความโกรธของท่านแล้วหรือยัง?

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้ทำเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสคำความเข้าใจความโกรธของท่านเอง ทำความเข้าใจตัวตนของท่านเองมาก และเข้าใจมากขึ้นว่าต้นตอของสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอะไร

สาระ :

1) เมื่อความโกรธเกิดขึ้นฮอร์โมนความเครียด(Cortisol)จะทำให้เซลล์ประสาทในสมองรับแคลเซียมมากเกิดไป ภาวะดังกล่าวส่งผลให้เซลล์ประสาทส่งกระแสประสาทมากเกินไปและเซลล์ประสาทดังกล่าวจะตายลงในที่สุด

2) สมองส่วนหน้า(Prefrontal cortex)และฮิปโปแคมปัส(Hippocampus)ไม่ถูกโรคอย่างยิ่งกับฮอร์โมนความเครียด ดังนั้นแล้วเมื่อสมองส่วนคิดทำงานได้ไม่ดีเมื่อเราโกรธเราก็มักจะทำการตัดสินใจแย่ ๆ ลงไป และเราก็มักจำไม่ได้ว่าตอนที่เราโกรธเราทำอะไรลงไปบ้าง พูดอะไรออกไปบ้าง เพราะฮิปโปน้อยของเรากลัวความเครียด

(มีต่อสัปดาห์หน้า)

By Tu’Tale Inferno Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *