ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลง

สัตว์ทุกชนิดต่างมีความสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดและดำรงเผ่าพันธุ์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของสัตว์ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีชีวิตเท่านั้น หากสัตว์กินอิ่ม ได้นอนหลับ หรือได้มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นสัตว์ก็จะมีความสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์ยังรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไปไม่ว่าจะกี่ล้านปีมาแล้วก็ตาม

ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความซับซ้อนมาก เราสามารถมีอาหารกินได้ถึงแม้ไม่ออกไปล่าสัตว์เองหรือปลูกพืชพรรณเอง มนุษย์มีความสามารถในการคิดแบบนามธรรมและสามารถส่งต่อความเชื่อนั้นให้แก่ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ แต่ในหลาย ๆ ครั้งมนุษย์ก็หลงลืมไปว่า “ความเชื่อนั้นไม่ใช่ความจริง”

เราอาจจะมองว่าปัญหาที่แต่ละคนต้องเจอในชีวิตประจำวันนั้นต่างมีหลายมิติ เช่น การงาน การเรียน เพื่อน ความรัก ครอบครัว ฯลฯ แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีเพียงปัญหาเดียวคือบุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้

คำพูดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือ “ก็ฉันเป็นคนแบบนี้” ถ้าหากความเชื่อนี้เป็นความจริงในสายตาของเราเมื่อไร เราจะมองว่าคนที่ทำเคยผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้ตลอดชีวิต หรือคนที่เคยทำสิ่งนี้ก็จะไม่ทำพฤติกรรมที่นอกเหนือจากนี้เช่นกัน และเราก็จะไม่สามารถทำพฤติกรรมอื่นที่เรามองว่าไม่ใช่เราเช่นกัน

สำหรับคนที่ทำเพื่อคนอื่นตลอด เราก็จะลืมไปว่าบางครั้งการทำเพื่อตัวเองหรือการเห็นแก่ตัวก็มีประโยชน์เหมือนกัน ไม่มีพฤติกรรมใดที่ดีสมบูรณ์และไม่มีพฤติกรรมไหนที่แย่ สิ่งที่สำคัญก็คือมีสติและรับรู้หรือไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรและสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกหรือไม่?


“God grant me the serenity To accept the things I cannot change; Courage to change the things I can; And wisdom to know the difference.”

 

By  Tu’ Tale Inferno Develop Department

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *